Obertura de locals / canvi d’activitats. Permisos i llicències 2018-02-06T19:11:02+01:00

Obertura de locals / canvi d’activitats. Permisos i llicències

Sol·liciti pressupost per la tramitació d’obertura de locals. Assessorament gratuït

Si vols emprendre un negoci hauràs de conèixer amb profunditat quins són els tràmits que has de fer per poder començar la teva activitat.


Un dels primers permisos que cal obtenir  és la llicència d’obertura i activitat. Tot i que normalment s’utilitzen aquests dos conceptes alhora, són permisos diferents que cal tramitar. 

D’una banda, la llicència d’activitat és un permís necessari per poder desenvolupar la teva feina. Els requisits dependran de la naturalesa de l’activitat. Depèn d’alguns factors com el tipus d’activitat, la superfície del local o la potència de la maquinària que s’hi vulgui instal·lar. Per obtenir-lo cal lliurar el projecte d’activitat i obra, en el qual es demostri que el local és adequat i compleix amb totes les normatives per poder desenvolupar l’activitat que es proposa.


D’altra banda, la llicència d’obertura certifica que es compleixen totes les condicions necessàries per a començar l’activitat en aquest local.

Després, l’ajuntament s’encarrega de tramitar la llicència i comunicar que es pot procedir a l’activitat en aquest establiment.

Cal destacar que hi ha algunes exempcions en les llicències d’obertura i activitat