Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació 2018-02-06T19:07:07+01:00

Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.
La cèdula d’habitabilitat és necessària per transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Sol·liciti pressupost per la Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació. Assessorament gratuït

​Ens ocupem de:

  • Inspecció de l’habitatge
  • Sol·licitud de la Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació
  • Certificat d’habitabilitat
  • Tramitació de la Cèdula a la Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya
  • Seguiment de l’expedient
  • Assessorament tècnic
Loading...