Projecte de rehabilitació d’un edifici entremitgeres de 4 habitatges

Projecte de rehabilitació d’un edifici entremitgeres de 4 habitatges 2018-02-13T16:44:05+01:00

Descripció

Projecte de rehabilitació d’un edifici entremitgeres de 4 habitatges usats, 2 locals i places d’aparcament al carre Major, 23,  de Parets del Vallés.