Projecte de rehabilitació d’un edifici entremitgeres de 2 habitatges usats

Projecte de rehabilitació d’un edifici entremitgeres de 2 habitatges usats 2018-02-13T16:44:15+01:00

Descripció

Projecte de rehabilitació d’un edifici entremitgeres de 2 habitatges usats al carrer Ferrer i Guàrdia, 3,  de Parets del Vallés