Construcció d’un edifici plurifamiliar de planta baixa i tres plantes pis

Construcció d’un edifici plurifamiliar de planta baixa i tres plantes pis 2018-02-13T16:43:20+01:00

Descripció

Construcció d’un edifici plurifamiliar de planta baixa i tres plantes pis, destinat a habitatge plurifamiliar amb un total de 3 habitatges.